ProBouwen.nl streeft ernaar om u als klant zo goed mogelijk te informeren. De foto's van (bijna) alle artikelen zijn door ProBouwen.nl zelf gemaakt. Wanneer bij de keuze van een artikel de kleur een rol speelt dan kunt u een monster opvragen om achteraf teleurstellingen te voorkomen. 

Voor de meeste artikelen zijn informatie documenten aangemaakt. Ondanks alle zorgvuldigheid kan er een fout in een van onze documenten staan. Bij een vraag of opmerking hierover kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers of kunt u ons contact formulier invullen. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen.

Het is zonder een (schriftelijke) toestemming van ProBouwen.nl niet toegestaan om deze site of delen van deze site te kopiëren.