basket

Privacyverklaring van ProBouwen B.V.

Privacyverklaring ProBouwen B.V.

5 september 2018

 

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. ProBouwen

B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden

door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere

dat wij:

onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze

privacyverklaring;

onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn

voor legitieme doeleinden;

u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw

toestemming is vereist;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook

eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of

te verwijderen.

 

ProBouwen B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij

uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel

https://www.probouwen.nl/. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ProBouwen

B.V..

 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen

handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te

laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en naw-gegevens. Dit doen wij op

basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde

klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons

kunnen ontvangen.

 

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over

uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen

met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, e-mailadres, naw-gegevens, factuuradres en

telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het

account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen

contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw account informatie aanpassen

wanneer u dat wilt.

 

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons

kunnen ontvangen.

 

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op

basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met

onze reactie.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons

kunnen ontvangen.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen

voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als

de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een

verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen

bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere

Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed

beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient

aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte

bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons

opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

het laten corrigeren van fouten

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

intrekken van toestemming

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de

verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de

toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

ProBouwen B.V.

Hoofddiep, 12

9354 AP Zevenhuizen

info@probouwen.nl

 

Betaalmogelijkheden

Onze betaalmogelijkheden Meerdere betaalmogelijkheden
Helpdesk

Klantenservice

0594 - 63 13 91

Openingstijden: ma. t/m vr.
8.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur